Privacyverklaring

Op 25 mei 2018 ging de General Data Protection Regulation (GDPR) in - ook Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) genoemd. Dat is de nieuwe privacywetgeving om de persoonsgegevens van Europese burgers beter te beschermen. Deze Europese wetgeving gaat verder in op de rechten die u al had via de Belgische Privacywet. Ze legt de nadruk op meer transparantie en controle over uw gegevens. Ze regelt onder andere de rechten die u hebt om steeds controle te hebben over geregistreerde persoonsgegevens op onze websites. Deze wetgeving versterkt dus de bestaande rechten en voert een nieuw recht in, namelijk het recht op de overdraagbaarheid van gegevens. De Vlaamse Gemeenschapscommissie hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en heeft daarom deze privacyverklaring opgesteld.

Het adres van onze website is www.erfgoedzuidrand.be. Deze privacyverklaring gaat enkel over persoonsgegevens van gebruikers van deze website:
 • Gegevens van de gebruikers met een login-account
 • Gegevens van de gebruikers van contact-formulieren
 • Gegevens van websitesurfers
Ze behandelt niet de persoonsgegevens in de content van de website.

Via deze website verwerken wij:
 • Identificatiegegevens zoals (voor)naam, adres (woonplaats) en e-mailadres
 • Elektronische identificatiegegevens, zoals IP-adressen
Wij gebruiken de verzamelde gegevens om:
 • Uw reactie te behandelen
 • Onze infrastructuur en uw gegevens te beschermen: de identificatiegegevens van de apparaten die verbinding maken met onze website en de activiteiten van de gebruikers van onze website worden bewaard om illegale activiteiten die de website en uw gegevens in gevaar zouden kunnen brengen te voorkomen en te onderzoeken, bijvoorbeeld hacking.
 • Onze diensten te verbeteren, bezoekstatistieken worden anoniem bijgehouden. Wij gebruiken deze statistieken om onze website te kunnen verbeteren op basis van de bezoekfrequentie van de webpagina’s
 • U op de hoogte te houden van onze activiteiten
 • De vraag die u stelt via het contactformulier te beantwoorden

Verstrekking aan derden
De gegevens die u ons geeft, kunnen we aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de werking en de dienstverlening van deze website of indien dit wettelijk verplicht is. Wanneer u bijvoorbeeld een kopie in hoge resolutie van een object uit de Erfgoedbank Zuidrand aanvraagt, dan bezorgen we uw aanvraag (en contactgegevens) aan de collectiebeheerder van het betrokken object. Hetzelfde gebeurt als u een vraag specifiek richt tot een partner of collectiebeheerder via het contactformulier op onze website. Wij bezorgen de vraag aan die betreffende partner samen met alle gegevens die u achterlaat in het formulier. Daarnaast maken wij gebruik van externe dienstverleners voor het technisch ondersteunen en verzorgen van de Erfgoedbank Zuidrand en voor ons eigen ICT-beheer. Met deze derde partijen sluiten we een verwerkersovereenkomst af en maken we de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw persoonsgegevens aan derde partijen.

Bewaartermijn
De bezoekgegevens van de website worden bewaard voor zolang dit nodig is om onze dienstverlening zo goed mogelijk te verzorgen. Voor gebruikers met een login-account op onze website, bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (enkel de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Beheerders van de website kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen. De persoonsgegevens verzameld via het contactformulier worden bewaard zolang dit nodig is om uw vraag te beantwoorden.

Beveiliging van de gegevens
We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen inbreuk. U heeft recht op inzage, recht op correctie en recht op het laten wissen van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben.

Wijziging privacyverklaring
Erfgoedcel Zuidrand kan deze privacyverklaring verder uitbreiden of wijzigen. We raden u aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Van ingrijpende wijzigingen zullen we een aankondiging maken op deze website of communiceren via nieuwsbrief.
 • Omdat u ze zelf aan ons bezorgd door het versturen van een bericht via ons contactformulier of door het vervolledigen van een gebruikersprofiel voor gebruikers met een login-account (persoonlijke identificatiegegevens).
 • Omdat ze automatisch verzameld worden wanneer u onze site gebruikt (elektronische identificatiegegevens).
  • Al onze medewerkers die toegang hebben tot persoongegevens zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens,
  • We hanteren een login-beleid op al onze ICT-systemen,
  • Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.


Contact
Voor klachten en/of opmerkingen of bij signalering van gegevens die inbreuk maken op wettelijke bepalingen en/of op rechten van derden kan u ons contacteren via info@dezuidrand.be.